Akkreditált mintavétel és vizsgálatok

Mintavételezés, felderítő tényfeltárásokhoz, környezeti állapotértékelések elvégzéséhez, víz- és talajanalitika céljából.

Társaságunk a NAH által a NAH-1-1468/2024 számon akkreditált partner mintavevő szervezet és vizsgáló laboratóriummal működik együtt.

Akkreditált tevékenység:

  • Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, ásványvíz, vizes kivonat (iszap, üledék, hulladék, talaj), fürdővíz, mesterséges fürdővíz, szennyvíz, csurgalékvíz laboratóriumi vizsgálata;
  • Ivóvíz, forrásvíz, palackozott ivóvíz, palackozott ásványvíz, ásványvíz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, az ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, műveseállomás nyers- és kezelt vize, használt víz, ipari víz, felszín alatti víz, felszíni víz, mesterséges fürdővíz, használati melegvíz, ipari víz, szennyvíz mikrobiológiai vizsgálata;
  • Talaj, termésnövelő anyagok, komposztok, iszapok, üledékek, környezeti és technológiai eredetű porok, szilárd és folyékony hulladékok laboratóriumi vizsgálata;
  • Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, medencés fürdővíz, szennyvíz, települési szilárd hulladék helyszíni vizsgálata;
  • Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, ásványvíz, fürdővíz, szennyvíz, vizes kivonat, mesterséges fürdővíz, üledék, hulladék, szennyvíziszap, talaj mintavétele és minta-előkészítése;

További információk a www.analab.hu honlapon találhatóak.

A hulladéklerakók üzemeltetőire vonatkozó 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet szerint előírt vizsgálatok komplex elvégzése, teljesítése

A rendelet 3. mellékletében előírt feladatok akkreditált módon történő elvégzése:

a) A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése

b) A felszín alatti víz ellenőrzése

c) A mechanikai változások ellenőrzésének keretén belül a hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozása, a hulladéktest szintjének süllyedése, a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat), valamint a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

További, a rendelet szerint előírt feladatok teljesítése:

d) Hulladékanalízis elvégzése: A lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a nemzeti szabványban leírt módon a települési hulladék összetételének meghatározása, ennek jellemzésére használandó 13 frakció tömegarányának megállapítása a lerakott hulladék összes tömegéhez képest negyedéves gyakorisággal. A részletes összetétel-vizsgálatokat évente egy alkalommal, az őszi időszakban végezzük. A konkrét vizsgálatok a nemzeti szabványban leírt részfrakciók szerinti bontásban történnek.

e) Megfelelőségi, kioldási vizsgálat: ezzel történik a rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése, melyet a hulladék termelője köteles elvégeztetni. A rendeletben felsorolt alapjellemzők és a kritikus paraméterek mért értékeinek összevetésével, valamint az eredmények értékelésével történik.

Folyamatos hatósági kapcsolattartás.
Jogi háttér, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.

Dolgozzon velünk!

Családi hangulatban, nyugodt körülmények között, együtt keressük meg az Ön számára legjobb megoldást.

Megfelelő laboratóriumi és kivitelezési hátteret biztosítva komplex megoldást tudunk Önnek nyújtani, nincs szükség több szereplő bevonására.
Szechenyi 2020