Akkreditált mintavétel és vizsgálatok

Mintavételezés, felderítő tényfeltárásokhoz, környezeti állapotértékelések elvégzéséhez, víz- és talajanalitika céljából.

Társaságunk a NAH által a NAH-7-0039/2018 számon akkreditált mintavevő szervezet.

Akkreditált tevékenység:

  • talaj és földtani közeg mintavétele fizikai, kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása) és bakteriológiai és biológiai vizsgálatok céljából;
  • felszín alatti vizek, ivóvíz, fürdővíz mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása), ökotoxikológiai, bakteriológiai és biológiai, gáztartalom és gázösszetétel vizsgálatok céljából;
  • felszíni vizek és üledékeik mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása), ökotoxikológiai és bakteriológiai és biológiai vizsgálatok céljából;
  • szennyvíz, szennyvíziszap mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása), ökotoxikológiai és bakteriológiai és biológiai vizsgálatok céljából;
  • hulladék mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása) és ökotoxikológiai vizsgálatok céljából;
  • települési szilárd hulladék mintavétele és helyszíni vizsgálata az MSZ 21420-28 és MSZ 21420-29 szabványok alapján;
  • felszíni alatti vizek, felszíni vizek, ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz, helyszíni fizikai, kémiai vizsgálata.

A laboratóriumi vizsgálatokat társcégünk az ANALAB Kft. (NAH-1-1468/2019 ) végzi. További információk a www.analab.hu honlapon találhatóak.

A hulladéklerakók üzemeltetőire vonatkozó 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet szerint előírt vizsgálatok komplex elvégzése, teljesítése

A rendelet 3. mellékletében előírt feladatok akkreditált módon történő elvégzése:

a) A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése

b) A felszín alatti víz ellenőrzése

c) A mechanikai változások ellenőrzésének keretén belül a hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozása, a hulladéktest szintjének süllyedése, a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat), valamint a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

További, a rendelet szerint előírt feladatok teljesítése:

d) Hulladékanalízis elvégzése: A lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a nemzeti szabványban leírt módon a települési hulladék összetételének meghatározása, ennek jellemzésére használandó 13 frakció tömegarányának megállapítása a lerakott hulladék összes tömegéhez képest negyedéves gyakorisággal. A részletes összetétel-vizsgálatokat évente egy alkalommal, az őszi időszakban végezzük. A konkrét vizsgálatok a nemzeti szabványban leírt részfrakciók szerinti bontásban történnek.

e) Megfelelőségi, kioldási vizsgálat: ezzel történik a rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése, melyet a hulladék termelője köteles elvégeztetni. A rendeletben felsorolt alapjellemzők és a kritikus paraméterek mért értékeinek összevetésével, valamint az eredmények értékelésével történik.

Folyamatos hatósági kapcsolattartás.
Jogi háttér, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.

Dolgozzon velünk!

Családi hangulatban, nyugodt körülmények között, együtt keressük meg az Ön számára legjobb megoldást.

Megfelelő laboratóriumi és kivitelezési hátteret biztosítva komplex megoldást tudunk Önnek nyújtani, nincs szükség több szereplő bevonására.
Szechenyi 2020