Rólunk

Szakmailag felkészült, kellő tudással és tapasztalattal bíró csapatunk áll rendelkezésére a környezetvédelmi analitikai és tanácsadói, engedélyeztetési, kivitelezési feladatokban.

Társaságunk 2000-ben alakult, azzal a céllal, hogy megfizethető áron, magas minőséget biztosítson ügyfelei számára elsősorban a környezetvédelem, vízkútfúrás, víztisztítás, szondafúrás szakmai területein, magas szintű szakértői tevékenysége révén.

A cégünk küldetése, hogy e területeken olyan kivitelezői tevékenységet lásson el, amely a környezettudatos rendszer kialakítását támogatja. Ily módon ügyfeleink is a tőlük elvárható, fenntartható módon cselekedhetnek mindennapjaikban a környezetük védelme érdekében. Humánus, rugalmas, megoldásorientált partnerként állunk rendelkezésére az igényfelméréstől kezdve, a tervezésen át a kivitelezésig komplett szolgáltatással a környezetvédelem különböző szakterületein.

A piacon hiány mutatkozott a környezetgazdálkodás bizonyos területein, így sikerült egy olyan piaci szegmensen megjelenni társaságunknak, amelyre vonatkozóan a megrendelői oldalon igény volt. Ennek okán környezetvédelmi feltáró furatok, talajvíz minőség ellenőrzésére szolgáló monitoring kutak kivitelezésére, és egyéb vízi létesítmények kivitelezésére szakosodott az NNK Kft.

A későbbiekben a partnerkapcsolatok révén igény mutatkozott arra, hogy tovább bővüljön a tevékenységi kör, elsősorban az egyéb környezetvédelmi szolgáltatások területére, amelybe beletartozik a megbízotti feladatok ellátása, állapotfelmérés, felülvizsgálat, egyéb tervek és dokumentációk elkészítése.

2003-ban új tevékenység került bevezetésre, az akkreditált mintavétel. Akkreditálási területünk folyamatosan bővült, amely napjainkban már kiterjed az ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, felszíni víz üledéke, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj és földtani közeg, hulladék, települési szilárd hulladék, víz-gáz viszony mintavételezésekre, és az ezekhez kapcsolódó helyszíni vizsgálatokra is, szerves és szervetlen szennyezőanyagok meghatározása céljából, valamint bakteriológiai, mikrobiológiai vizsgálatok céljából egyaránt. Jelenleg az akkreditált mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat partnercégünk, az ANALAB Kft. végzi .

2004-től vízi létesítmény tervezői, kivitelezői feladatokat is ellátunk, így komplex szolgáltatást nyújtva a megrendelőinknek.

Korábbiakban számos környezeti kármentesítésben is részt vettünk, ahol több technológiát is alkalmaztunk. Ezek közül a leggyakoribbak a termelő kutakkal történő talajvíz kitermelés, talajvíz-tisztító rendszeren történő keresztülvezetés, és szikkasztás, vagy közcsatornára vezetés, valamint a biodegradációs eljárás voltak.

fenntartható rendszer

Szakembereink a hulladékgazdálkodás területén is a megrendelők rendelkezésére állnak szaktanácsadással, illetve kivitelezési, szállítási feladatok ellátásával.

Napjainkra a tervezési és kivitelezési tevékenység került előtérbe, mely komplex projektmenedzseléssel párosul. Megújuló energiaforrások széles spektrumú alkalmazásában (hőszivattyú, talajszonda, napkollektor, napelem, kutas rendszerű hőhasznosítás, termálvíz hasznosítás) is segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek, továbbá épületgépészeti rendszerek, fúrástechnikai feladatok, vízi létesítmények (mélyfúrású kutak, tavak, csatornák, folyókák, stb.), egyedi ipari szennyvízkezelők, talajvízszint süllyesztési feladatok megvalósítását is végezzük.

A feladatmegvalósításra felkészültek vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, komplett projektek levezénylésével, pályázati források feltérképezésével, pályázatírással, projekt menedzsmenttel.

Miért mi?

Környezetgazdálkodás alapú szemlélet.
Hatósági ügyintézés, hatósági adatszolgáltatás.
Akkreditált laboratóriumi háttér.
Jogszabályi követelmények meghatározása és teljesítése, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.
Folyamatos hatósági kapcsolattartás.
Jogi háttér, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.

Dolgozzon velünk!

Családi hangulatban, nyugodt körülmények között, együtt keressük meg az Ön számára legjobb megoldást.

Megfelelő laboratóriumi és kivitelezési hátteret biztosítva komplex megoldást tudunk Önnek nyújtani, nincs szükség több szereplő bevonására.
Szechenyi 2020