Környezetvédelmi szolgáltatások

Ügyfeleink kötelezettségeit a környezetvédelem területén – mint környezetvédelmi szakértő partner – tudjuk segíteni.

Kármentesítés

Teljes körű kármentesítés elvégzése előzetes feltárással, vizsgálattal, mentesítésre vonatkozó javaslat készítésével. Társaságunk vállalja a szénhidrogénnel szennyezett környezeti elemek mentesítését, valamint a szennyezett közeg kitermelését és elszállítását is. A teljesítés során teljes körűen biztosítjuk a környezeti vizsgálatok, esetleges tényfeltárások, dokumentációk elkészítését és a kivitelezési munka lebonyolítását. Rendelkezésünkre állnak környezetvédelmi, műszaki és okleveles vegyész szakemberek is. Társcégünk az ANALAB Kft. akkreditált laboratóriumában végzi a laboratóriumi vizsgálatokat.

Talajvíztisztítás termelő kutakkal

A tisztítandó talajvíz kiszivattyúzása termelő kúttal/kutakkal történik, melyek egyenként búvárszivattyúval tudják biztosítani a talajvíz-kitermelést. A kutak száma a kitermelendő talajvíz mennyiségétől függ. Az oldott szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítását a helyszínen telepített mobil víztisztító berendezéssel végezzük el.

Biodegradációs technika

Ez a kármentesítési módszer főleg akkor ajánlott, amikor a mentesítendő terület nagy része beépített és a burkolt felületek magas aránya miatt a „klasszikus” kitermelési és tisztítási technológia, a talaj és a talajvíz esetében korlátozottan alkalmazható.

A szennyezett talajvíztér és a talaj exogén baktérium törzsekkel történő in–situ rétegbeli, valamint a talajvíz-szennyeződés gócaiban a talajvíz on–site bioreaktoros kezelésével a tisztítás kivitelezhető. Az in–situ beavatkozásnál a szennyezett talajba és talajvíztérbe, hidrogén donor vegyületek, tápanyagok, és többszöri ismételéssel starterkultúra bejuttatása történik. Az ilyen módon beindított anaerob szénhidrogén-bontással folyamatosan lecsökkentésre kerül a szennyezettség kiindulási koncentrációja.

Monitoring kutak fúrása, telepítése

Vállaljuk a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett monitoring kutak kialakítását.

Környezetvédelmi mérőrendszerek, eszközök, berendezések telepítése

Vállaljuk a különböző környezetvédelmi berendezések telepítését, beüzemelését. Igény esetén az előírásoknak megfelelő, korszerű eszköz ajánlását és beszerzését is elvégezzük. A telepítendő berendezések között szárnykerekes szondával rendelkező légsebességmérő készülék, légköri nyomásmérő műszer, vagy akár GPRS átvitellel rendelkező telepített hidrológiai állomás is megrendelhető, amely a klasszikus paramétereket méri, azaz hőmérséklet, páratartalom, csapadék, szél és talajhőmérséklet. Egyedi berendezések telepítését is vállaljuk a megrendelő igényeinek megfelelően.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok végzése

Vállaljuk környezetvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátását a 93/1996 (VII.4.) korm. rendeletben meghatározott területeken.

Szakértői tevékenység

 • Tényfeltáró dokumentációk készítése a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerint
 • Szennyezések feltárása, vizsgálata, javaslat készítése a mentesítésre
 • Ingatlan környezetvédelmi vizsgálata vásárlás, építés előtt
 • Ingatlan értékcsökkentő környezeti kárérték megállapítása
 • Műszaki beavatkozási terv készítése a meglévő szennyezés felszámolásához
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat készítése a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet alapján
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálat
 • Környezeti állapotfelmérés
 • Kárelhárítási terv (Vízminőségi kárelhárítási terv)
 • Telepengedélyezési eljárás lefolytatása (80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet)
 • IPPC, egységes környezethasználati engedély megszerzése 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet alapján
 • Egyéb, 219/2004 Korm. rend (VII. 21.) szerinti dokumentációk készítése
 • Egyéb, 220/2004 Korm. rend (VII. 21.) szerinti dokumentációk készítése (szennyvíz kibocsátás terv készítése, önellenőrzési terv készítése, próbaüzemi záródokumentáció készítése, vízminőségi alapbejelentő lap (VAL lap) készítése)
 • Építési engedélyes terv környezetvédelmi fejezetének elkészítése

Környezetvédelmi kiviteli munkák elvégzése

 • Monitoring kutak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
 • Környezetvédelmi mérőrendszerek, eszközök, berendezések telepítése

Vízvédelem

Vízvédelem
 • Felszín alatti vízvédelmi bejelentőlap készítése ( FAVI);
 • Védőidom meghatározása ezek kialakításához szükséges tervek készítése, talaj és talajvíz, rétegvíz szennyeződések feltárása, térbeli lehatárolása;
 • Vízellátó rendszerek (kút) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, javítása;
 • Állapot felvételi terv készítése.

​Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás
 • Hulladéklerakó létesítésének engedélyeztetése;
 • Rekultivációs terv készítése;
 • Veszélyes- és nem veszélyes hulladék bejelentések készítése;
 • Veszélyes hulladék nyilvántartás, anyagmérleg készítése;
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése;
 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármely egyéb dokumentáció készítése;
 • Hulladékszállítás megszervezése;
 • Szennyvíziszap kezelése: vizes szennyvíziszap szalmaágyas szűrése, víztelenített iszap mikrobiológiai készítménnyel történő kezelése, a komposztálási technológia körülményekhez alkalmazkodó egyedi kidolgozása, kialakítása;
 • Szervestrágya kezelés: hígtrágya szilárd frakciójának komposztálása, érlelése;
 • Egyéb szennyezett (ipari) iszapok, szennyvizek mikrobiális kezelése, mentesítése;
 • Hulladék kezelési eljárások, technológiai javaslatok, termék (melléktermék)-koncepciók kidolgozása;
 • Technológiai terveztetés előkészítése, bonyolítása;
 • Hulladéklerakó telep működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése (hulladék analízis elvégzése, mechanikai változások ellenőrzése);
 • Hulladékok átvételéhez szükséges alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálatok elvégzése
 • Hulladéklerakó utógondozási feladatai.

Levegőtisztaság-védelem

 • Pontforrás engedélykérelem készítése;
 • Éves levegőtisztaság-védelmi bejelentés készítése;
 • Emisszió mérés megszervezése, lebonyolítása.
Folyamatos hatósági kapcsolattartás.
Jogi háttér, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.

Dolgozzon velünk!

Családi hangulatban, nyugodt körülmények között, együtt keressük meg az Ön számára legjobb megoldást.

Megfelelő laboratóriumi és kivitelezési hátteret biztosítva komplex megoldást tudunk Önnek nyújtani, nincs szükség több szereplő bevonására.
Szechenyi 2020