Pályázataink

A Kft. dinamikus fejlődési pályán van, mely fejlődés a tervek szerint az elkövetkező években is ki tud tartani. Ezen az oldalon a sikeresen elnyert pályázataink bemutatása található.

Adós neve: NNK Kft.

Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása: A GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű Mikro-, kis-és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében Forgóeszköz finanszírozása az NNK Kft.-nél.

Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B

Megítélt összeg: 59.900.000 HUF

Szerződés száma: H-EKTG2/106794/2023/321436/001

H-EKTG2/106794/2023/321436/001

Adós neve: NNK Kft.

Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása: A GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű Mikro-, kis-és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram keretében Forgóeszköz finanszírozása az NNK Kft.-nél.

Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B

Megítélt összeg: 100.000.000 HUF

Szerződés száma: H-EKTG2/074208/2020/321436/001

H-EKTG2/074208/2020/321436/001

Foglalkoztatásbővítés az NNK Kft.-nél

Kedvezményezett neve: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az ország területén a lefedettségét, elérhetőségét bővítse, valamint a megnövekedett keresletét, forgalmát magas színvonalon kiszolgálja, foglalkoztatási létszámának bővítése által. A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében valósul meg, a fejlesztéshez az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzat 24 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A cég szennyeződésmentesítésre, egyéb hulladékkezelésre irányuló tevékenységének fejlesztése érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése GINOP-5.3.12-19” konstrukció felhívására. A megítélt 24 millió forint európai uniós támogatás segítségével a cég 4 fő számára munkahelyet teremt a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61. szám alatti megvalósítási helyszínen. A beruházásnak köszönhetően a létesítmény kapacitása növekszik, amely a termelékenység, a jövedelmezőség növekedését eredményezi, ezáltal tovább erősödik a cég piaci helyzete, jelentős mértékben javul versenyképessége.

További információ kérhető: Kozák János ügyvezető Elérhetőség: +36-30-248-4816, nnk@nnk.hu.

GINOP-5.3.12-19-2020-00350

Adatátviteli rendszerrel kombinált pilot mobil víztisztító állomás kialakítása Cata településen

Kedvezményezett neve: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektazonosító: KKM/11107-3/2019/Adm.

Támogatott tevékenység összköltsége: 21 390 000 Ft

Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 14 973 000 Ft

Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 70,00%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az NNK Kft. a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében adatátviteli rendszerrel kombinált pilot mobil víztisztító állomás kialakítását valósítja meg Romániában, Cața településen. A Kedvezményezett célja, hogy szaktudásával, tapasztalataival segítse a hatékony és fenntartható megoldások alkalmazását és kidolgozását a vízgazdálkodás területén. Jelen projekt előzményeként kiemelendő, hogy az NNK Kft. Romániában, Cața településen korábban vízellátó kutakat (mélyfúrásúak, valamint sekély mélységűek) kivitelezett.

A kutak által biztosított vízhozam az igényelt vízmennyiségnek megfelelő, viszont a vízminőség nem elégíti ki az ivóvízként történő felhasználhatóság követelményeit. Külpiaci, egyelőre elsősorban romániai megrendelői igényként jelentkezik, hogy egy adott, egyedi összetételű rendelkezésre álló vízkészlet hatékony víztisztítása megvalósuljon folyamatos, távoli felügyelet mellett.

Ezen igényekre tekintettel kívánja az NNK Kft. jelen projektet megvalósítani, melynek keretében megtervezésre és kifejlesztésre, majd telepítésre kerül egy adatátviteli rendszerrel kombinált pilot mobil víztisztító állomás. Az adatok elemzése, kiértékelése, így az optimális beállítások meghatározása a társaság debreceni székhelyéről lesz biztosítva.

A támogatott tevékenység tervezett időtartama:
2019.06.01. - 2020.08.10.

A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében valósult meg.

Jelen dokumentum tartalma nem minősül a Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

The project was supported by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary via the Hungarian Water Sector Development Facility.

The content of this document does not necessarily represent the official standpoint of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary.

Talajminták arzén-tartalmának elemanalitikai vizsgálata

GINOP 2.1.4-15-2017-00010

2018. 04.12-én indult el az NNK Kft. GINOP 2.1.4-15-2017-00010 azonosító számú „Talajminták arzén-tartalmának elemanalitikai vizsgálata” című projektje.

Kedvezményezett neve: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződött támogatás összege: 4 756 500 Ft

A támogatott tevékenység tervezett időtartama:
2018.04.12. - 2018.08.24.

A magyarországi természetes vizek, akár felszíniek, akár felszín alattiak, nagy eséllyel tartalmaznak arzént magas koncentrációban. Lehetőség szerint ezt fenntartható módon szabályozni, kezelni szükséges az előállított ivóvízben a fogyasztók érdekében.

Ehhez a GINOP 2.1.4-15-2017-00010 keretében elvégzett kísérletek során arzén-tartalmú technológiai hulladékok kezelésére, illetve modellező analízisére történt fejlesztés. Az elvégzett vizsgálatok alapján lehetséges olyan fenntarthatóan és gazdaságosan üzemeltethető eljárás, amelynek keretében a keletkezett veszélyes hulladéknak minősülő arzén-tartalmú iszaphulladék által környezeti kockázat csökkenthető. Ehhez kapcsolódóan tervezve lett egy gyorsított jellegű vizsgálati modell, amellyel bizonyítható a kezelés hatásossága.

Foglalkoztatásbővítés az NNK Kft.-nél

Kedvezményezett neve: NNK Kft.

Projekt címe: Foglalkoztatásbővítés az NNK Kft.-nél

Szerződött támogatás összege: 23.990.400 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.10.01.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00350

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az ország területén a lefedettségét, elérhetőségét bővítse, valamint a megnövekedett keresletét, forgalmát magas színvonalon kiszolgálja, foglalkoztatási létszámának bővítése által. A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében valósul meg, a fejlesztéshez az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzat csaknem 24 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A cég szennyeződésmentesítésre, egyéb hulladékkezelésre irányuló tevékenységének fejlesztése érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése GINOP-5.3.12-19” konstrukció felhívására. A megítélt 24 millió forint európai uniós támogatás segítségével a cég 4 fő számára munkahelyet teremtett a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61. szám alatti megvalósítási helyszínen. A beruházásnak köszönhetően a létesítmény kapacitása növekszik, amely a termelékenység, a jövedelmezőség növekedését eredményezi, ezáltal tovább erősödik a cég piaci helyzete, jelentős mértékben javul versenyképessége.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

GINOP-5.3.12-19-2020-00350

Bihor megyei lakótelepi lakások vízminőség javítása regenerálható szűrőkombinációk alkalmazásával, próbaüzemi hatásfokjavító intézkedésekkel

Kedvezményezett neve: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektazonosító: KKM/34966-4/2020/Adm.

Szerződött támogatás összege 21 428 029 Ft

A támogatott tevékenység tervezett befejezése: 2021.10.29.

Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 70,00%

Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 14 999 620 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

Az NNK Kft. a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében Bihor megyei lakótelepi lakások vízminőség javítását valósítja meg regenerálható szűrőkombinációk alkalmazásával, próbaüzemi hatásfokjavító intézkedésekkel. A projekt előzményeként kiemelendő, hogy a romániai Bihor megyében található, elsősorban nagyváradi (Oradea) lakótelepi lakások vízhasználói többféle vízminőségi problémáról számoltak be, ezek egy része feltételezhetően a régi belső ivóvíz-elosztó vezetékekkel, hálózattal hozhatók összefüggésbe, és a vízhasználók nyitottak lennének egy vízminőség javítására szolgáló technológia bevezetésére. A projekt legfontosabb eredménye egy kombinált szűrőrendszer előállítása lesz, amely elektrokémiai és adszorpciós alapelvek alapján üzemel, fenntartható módon, a felhasználó a későbbi regenerálási lehetőséget is megkapja. A regenerálás savas mosás, tisztító mosás, szárítás, izzítás, majd UV kezelés után nitrogénes visszatöltés és tárolás folyamatával tervezett.

A pilot projektben a vízhasználó komplett szolgáltatáscsomagot kap, melyben a vízminőségi alapállapot feltérképezését követően az adott helyszínre optimalizált szűrőkombináció hatékonyságáról győződhet meg a próbaüzem során, amelynek telepítését követően regenerálást biztosító szolgáltatási lehetőséget is biztosítunk. A rendszer a megrendelői igények elvárásainak megfelelő vízminőséget tud biztosítani fenntartható módon.

A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az NNK Kft. több évtizedes vízipari tapasztalata, szaktudása és szakértelme külpiacokon is hasznosulni tudjon, támogatva ezáltal a vízválság elleni küzdelmet, biztosítva azt, hogy egy fenntartható és környezetkímélő technológia révén minél több ember számára biztosított legyen az egészséges ivóvízhez való hozzáférés.

KKM/34966-4/2020/Adm.

A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében valósult meg. Jelen dokumentum tartalma nem minősül a Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

The project was supported by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary via the Hungarian Water Sector Development Facility. The content of this document does not necessarily represent the official standpoint of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary.

Folyamatos hatósági kapcsolattartás.
Jogi háttér, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.

Dolgozzon velünk!

Családi hangulatban, nyugodt körülmények között, együtt keressük meg az Ön számára legjobb megoldást.

Megfelelő laboratóriumi és kivitelezési hátteret biztosítva komplex megoldást tudunk Önnek nyújtani, nincs szükség több szereplő bevonására.
Szechenyi 2020