Pályázataink

Adatátviteli rendszerrel kombinált pilot mobil víztisztító állomás kialakítása Cata településen

Kedvezményezett neve: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektazonosító: KKM/11107-3/2019/Adm.

Támogatott tevékenység összköltsége: 21 390 000 Ft

Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 14 973 000 Ft

Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 70,00%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az NNK Kft. a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében adatátviteli rendszerrel kombinált pilot mobil víztisztító állomás kialakítását valósítja meg Romániában, Cața településen. A Kedvezményezett célja, hogy szaktudásával, tapasztalataival segítse a hatékony és fenntartható megoldások alkalmazását és kidolgozását a vízgazdálkodás területén. Jelen projekt előzményeként kiemelendő, hogy az NNK Kft. Romániában, Cața településen korábban vízellátó kutakat (mélyfúrásúak, valamint sekély mélységűek) kivitelezett.

A kutak által biztosított vízhozam az igényelt vízmennyiségnek megfelelő, viszont a vízminőség nem elégíti ki az ivóvízként történő felhasználhatóság követelményeit. Külpiaci, egyelőre elsősorban romániai megrendelői igényként jelentkezik, hogy egy adott, egyedi összetételű rendelkezésre álló vízkészlet hatékony víztisztítása megvalósuljon folyamatos, távoli felügyelet mellett.

Ezen igényekre tekintettel kívánja az NNK Kft. jelen projektet megvalósítani, melynek keretében megtervezésre és kifejlesztésre, majd telepítésre kerül egy adatátviteli rendszerrel kombinált pilot mobil víztisztító állomás. Az adatok elemzése, kiértékelése, így az optimális beállítások meghatározása a társaság debreceni székhelyéről lesz biztosítva.

A támogatott tevékenység tervezett időtartama:
2019.06.01. - 2020.08.10.

A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében valósult meg.

Jelen dokumentum tartalma nem minősül a Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

The project was supported by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary via the Hungarian Water Sector Development Facility.

The content of this document does not necessarily represent the official standpoint of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary.

Talajminták arzén-tartalmának elemanalitikai vizsgálata

GINOP 2.1.4-15-2017-00010

2018. 04.12-én indult el az NNK Kft. GINOP 2.1.4-15-2017-00010 azonosító számú „Talajminták arzén-tartalmának elemanalitikai vizsgálata” című projektje.

Kedvezményezett neve: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződött támogatás összege: 4 756 500 Ft

A támogatott tevékenység tervezett időtartama:
2018.04.12. - 2018.08.24.

A magyarországi természetes vizek, akár felszíniek, akár felszín alattiak, nagy eséllyel tartalmaznak arzént magas koncentrációban. Lehetőség szerint ezt fenntartható módon szabályozni, kezelni szükséges az előállított ivóvízben a fogyasztók érdekében.

Ehhez a GINOP 2.1.4-15-2017-00010 keretében elvégzett kísérletek során arzén-tartalmú technológiai hulladékok kezelésére, illetve modellező analízisére történt fejlesztés. Az elvégzett vizsgálatok alapján lehetséges olyan fenntarthatóan és gazdaságosan üzemeltethető eljárás, amelynek keretében a keletkezett veszélyes hulladéknak minősülő arzén-tartalmú iszaphulladék által környezeti kockázat csökkenthető. Ehhez kapcsolódóan tervezve lett egy gyorsított jellegű vizsgálati modell, amellyel bizonyítható a kezelés hatásossága.

Folyamatos hatósági kapcsolattartás.
Jogi háttér, végrehajtás, engedélyeztetés.
Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kármentesítés.

Dolgozzon velünk!

Családi hangulatban, nyugodt körülmények között, együtt keressük meg az Ön számára legjobb megoldást.

Megfelelő laboratóriumi és kivitelezési hátteret biztosítva komplex megoldást tudunk Önnek nyújtani, nincs szükség több szereplő bevonására.